HASTANE YÖNETİMİ
  • Hastane Yöneticisi
  • Başhekim
  • Başhekim Yardımcıları
  • İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
  • İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
  • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
  • Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcıları