SAĞLIK KURULU RAPORLARI VERİLİŞ SÜRECİ

HASTANEMİZ SAĞLIK KURULU HEYET GÜNÜMÜZ HER HAFTA PERŞEMBE GÜNÜDÜR.

Sağlık Kurulu müracaatları haftanın her günü yapılabilmektedir.

Heyet, Poliklinik binası Kat:4 de olup saat 13:30 da başlamaktadır.

 

MÜRACAT İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR                                                                

* Kişinin dilekçesi veya ilgili kurumdan resmi yazı                                                                     

* Bu dilekçe veya yazının rapor servisine havalesi                                                    

* Bazı Sağlık Kurulu Raporları için ücret fişi  

                              

DÜZENLENEN RAPORLAR                                                                               

I- Tam Teşekküllü Raporlar (En az 7 Hekim)                                                                               

* Memur / Sözleşmeli Personel / ğretmen / Polis / ğrencinin Sağlık Şartları

* Yurt Dışı İşçi / ğrenci Adayları                                                                  

* Ateşleyici ve patlayıcı madde kullanıp kullanamayacağı                        

* Ağır ve tehlikeli işlerde çalışıp çalışamayacağı                                         

* zel Güvenlik Görevlisi (Silahlı / Silahsız) olup olamayacağı                  

* Silah Ruhsatı alıp alamayacağı

* Gemi Adamı Raporu

*Ehliyet Raporu                                                                 

* Huzur Evinde kalıp kalamayacağı

* Evlilik Raporları                                               

* Evlat edinip edinemeyeceği

* Durum bildirir raporlar                                                                

* Yaş Tespiti                                                                                       

* Vasi Tayini                                                                                       

* Akli Denge durumu                                                                                      

* Tayine esas rapor                                                                                          

* Çalışma gücü kaybı oranı (malüllük)                                                           

* Yüzde sabit eser kalıp kalmadığı                                                 

* Engelli Raporları ( Randevu Alınması Gerekir)                                                                                        

* 2022 sayılı kanun gereği bağlanan maaşlar (65 yaşını dolduranlara)   

* Engelli işçi adayları                                                                                        

* Vergi muafiyeti ( TV / Gelir Vergisi indirimi vs)                                      

* H sınıfı sürücü belgesi                                                                  

* zel tertibatlı araç                                                                                        

* Engelli kimlik kartı                                                                                         

* Engelli bakım hizmeti için verilen raporlardır.

                                              

II.     3 (Üç) Hekim Raporları                                                                                          

* Yara Bakım Seti (Vakum Set)                                                                        

* İşitme Cihazı                                                                                   

* Konuşma Cihazı                                                                                             

* Oksijen Tedavi Cihazları                                                               

* Nebulizatör Cihazı                                                                                         

* Havalı Yatak                                                                                    

* Ortez / Protezler                                                                                           

* Tekerlekli Sandalye ( zellikli ve Akülü)

III-   İlaç Raporları

Tek hekim veya 3 hekim imzalı raporlardır. Raporlar her gün düzenlenerek günlük teslim edilmektedir.