• Hastane Yöneticisi
  • Kalite Yönetim Direktörü
  • Kalite Yönetim Birim Çalışanları
  • SKS Kapsamında Oluşan Komiteler
  • Bölüm Kalite Sorumluları
  • SHKS Kapsamındaki İyi Uygulama Örnekleri
  • Öz Değerlendirme Planı
  • SKS Kapsamında Gerçekleştirilecek Eğitimlerin Planları
  • Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Dğerlendirilmesine Yönelik Yönetmelik
  • Önemli Linkler