Hastanemizden Haberler

DİYET, SAĞLIKLI BESLENMEDİR2014 yılı Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı ilan edilmiştir. Yıl boyu yapılacak çeşitli etkinlikler ile hareketli yaşam desteklenmiş, sağlıklı beslenme ve obeziteden korunma yöntemlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
    Bu kapsamda 22 Mayıs Obezite Günü nde de Bakanlığımız tarafından konu ile ilgili farkındalık yaratma çalışmalarını yürütmektedir.
Obezite küresel boyutta giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunudur.  Kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık problemine neden olmakta  hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir.

 Obezite, günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerjinin vücutta yağ olarak depolanmasıdır. 

Dünya Sağlık rgütü nün obezite sınıflandırması esas alınarak yaygın olarak Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır.BKİ, bireyin
vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m cinsinden) karesine (BKI=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. Bakanlığımızca yapılan
Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010 ön çalışma raporuna göre Türkiye de obezite sıklığı erkeklerde %20.5, Kadınlarda ise
% 41.0, toplamda % 30.3 olarak bulunmuştur.
     Günümüzde aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Genetik yapı,
çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden
olmaktadır. Yapılan çalışmalarda, obezite görülme sıklığının anne sütü ile beslenen çocuklarda, anne sütü ile beslenmeyen çocuklara göre
daha düşük oranlarda olduğu, anne sütü verme süresinin, tamamlayıcı besinlerin türü, miktarı ve başlama zamanlarının obezite oluşumunu
etkilediği bildirilmektedir .
      Obeziteden  korunmak için belli düzeyde fiziksel aktivite yapmaya özen göstermeli haftada 3 gün en az 30 dakika düzenli orta düzey fiziksel
aktivite yapılmalıdır. Dengeli ve sağlıklı beslenme yöntemleri öğrenilmeli ve hayata geçirilmelidir.