Hastanemizden Haberler

Uzm.Dr.Mehmet KOCAAĞA dan BİLİMSEL ARAŞTIRMAUzm. Dr. Mehmet Kocaağa nın Dislipidemiler başlıklı araştırmasında takip ve tedavi uygulanan hastaların fiziki ve laboratuvar bilgileri ile tedavi öncesi ve sonrası değerlendirmeler yer almakta olup özetle;

Kardiyovasküler hastalıklar (KVK), tüm dünyada mortalitenin önde gelen nedeni olmaya devam etmektedir. KVH pek çok nedene bağlıdır.. Bu etyoljik faktörlerin bir bölümü sigara, fiziksel inaktivite, beslenme alışkanlıkları gibi değiştirilebilir yaşam tarzı değişikleriyle ilişkilidir. Diğer risk faktörleri hipertansiyon, Tip 2 diyabet ve dislipidemiler gibi değiştirilebilir, yaş ve erkek cinsiyet gibi değiştirilemez etmenlerdir. Total kolesterol (TK) ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-K) yüksekliği, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavileriyle değiştirilebilir. Lipid düşürücü tedavi ile kardiyovasküler olay gelişiminde azalma olduğu gösterilmiştir. Bireyler KVH leri açısından risk gruplarına ayrılmalı ve dislipidemi yaklaşımı buna göre planlanmalıdır. Denilmektedir.